M: ++387 (0)65 594 682 // T/F: +387 (0)51 740 637 // E: gradisinvest@gmail.com
Kontakt / Contact
M: ++387 (0)65 594 682 // T/F: +387 (0)51 740 637 // E: gradisinvest@gmail.com
Kontakt / Contact
 

I NISKOGRADNJA

 
Gradis Invest d.o.o. nudi kompletnu uslugu građevinskih radova u oblasti niskogradnje.
Naša ponuda sadrži širok spektar usluga koje garantuju brzu i kvalitetnu izvedbu svih projekata vezanih za izgradnju puteva i gradskih ulica, vanjska uređenja poslovnih objekata i uređenja dvorišta stambenih objekata.
Tako pored ostalog nudimo i usluge projektovanja, sve građevinske radove (iskopi, odvoz materijala, priprema terena) i prevoz (kiper prevozi – prevozi rasutih tereta), čime našim klijentima pružamo sve što je potrebno da se projekat provede od ideje do realizacije.
 

II PROJEKTOVANJE

 

Gradis Invest d.o.o. posjeduje licencu za izradu i reviziju tehničke dokumentacije za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje organ lokalne samouprave. Vršimo izradu kompletne projektne dokumentacije iz oblasti niskogradnje i obavljamo projektantski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekata. Gradis Invest d.o.o. garantuje visok profesionalni nivo izrade i obrade projekata, kao i poštovanje dogovorenih rokova.

Vršimo izradu projektne dokumentacije:

 • Svih vrsta saobraćajnica
 • Vanjskog uređenja objekata
 • Saobraćajnih priključaka na autoput, odnosno državne puteve I i II reda (magistralne i regionalne puteve)
 • Projekti svih vrsta zemljanih radova
 • Projekti gradskih i međumjesnih saobraćajnica – puteva, atarskih puteva
 • Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja
 • Projektovanje benzinskih stanica sa pratećim sadržajima
 • Projektovanje saobraćajnica i saobraćajnih površina za industrijski, proizvodne, poslovne, poljoprivredne komplekse
 • Projektovanje gradskih saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom
 • Projektovanje parkirališta
 • Projektovanje platoa, industrijskih saobraćajnica

KAKO PROJEKTUJEMO?

 
Izrada tehničke dokumenatcije se zasniva na primeni savremenih CAD tehnologija i specijalizovanog software-a za projektovanje objekata niskogradnje (Gavran Civil Modeler, Autodesk AutoCAD, Autodesk CIVIL 3D…).

Gradis Invest posvećuje veliku pažnju usavršavanju kadrova u smislu ovladavanja novim softverskim paketima i tehnologijama uopšte, kao i primeni praktičnih iskustava sa terena.

Savremene tehnologije100
Usavršavanje kadrova100
Primjena praktičnih iskustava100

III INŽENJERING I IZVOĐENJE

 
Izgradnja i održavanje saobraćajnica je složena i zahtjevna djelatnost. Gradis Invest je preduzeće koje se dugi niz godina bavi izgradnjom i asfaltiranjem saobraćajnica i ostalih površina i ima veliko iskustvo i znanje stečeno na mnogim objektima koje smo uspješno izgradili, bilo da se radi o većim (putevi, ulice) ili manjim projektima (parking prostori, dvorišta i sl.).

Takođe, pružamo usluge sprovođenja i realizacije usvojenih projektnih rješenja, uz mogućnost usklađivanja nekoliko različitih specijalnosti za određene operativne poslove u građevinarstvu ili sistema koji su u izgradnji. Obezbeđujemo najefikasnija rešenja i pružamo stručne inženjerske usluge uz primenu najsavremenijih saznanja iz ovih oblasti.

IV VANJSKO UREĐENJE OBJEKATA

 
Posebna prednost preduzeća je kompletnost procesa izrade vanjskog uređenja u oblasti infrastruktrure za potrebe novoizgradjenih i postojećih poslovnih i stambenih objekata, počevši od izrade projektne dokumentacije pa sve do izrade gotovog objekta. Preuzimamo odgovornost za sve faze procesa izgradnje, od izrade projektne dokumentacije do finalnog završetka projekta, vršimo koordinaciju svih učesnika na projektu, planiranje, praćenje i nabavku materijala, kontrolu kvaliteta izvedenih radova, poštujući zadate vremenske rokove i obezbjeđujući kvalitet izvedenih radova.

V UGRADNJA BETONSKE GALANTERIJE

 
U našoj ponudi se nalazi i ugradnja betonske galanterije provjerenih i renomiranih proizvođača. Zbog mozaične prirode betonskih elemenata, najvažnija je kvalitetna priprema podloge koja garantuje dug i funkcionalan vijek trajanja popločane površine, jer je neophodno da ona dugi niz godina zadrži svoj izgled i oblik. Veliki izbor oblika, boja i dimenzija betonskih elemenata u velikoj mjeri omogućuje uticaj na konačan izgled poslovnih ili stambenih objekata.
 

GRADIS INVEST d.o.o.

 

REALIZUJEMO VAŠE IDEJE!

REALIZUJEMO VAŠE IDEJE. KONTAKTIRAJTE NAS ZA SVE DODATNE INFORMACIJE!Kontakt