Uređenje dvorišta stambenog objekta

Objekat: Dvorište stambenog objekta

Investitor: Dragosavljević Siniša

Lokacija: Srbac