M: ++387 (0)65 594 682 // T/F: +387 (0)51 740 637 // E: gradisinvest@gmail.com
Kontakt / Contact
M: ++387 (0)65 594 682 // T/F: +387 (0)51 740 637 // E: gradisinvest@gmail.com
Kontakt / Contact

REFERENS LIST OF WORKS PERFORMED BY YEARS

 

Company Gradis Invest Ltd. has performed numerous works in the municipality of Srbac, but also in other municipalities in the past 19 years

2011. godina

Ime projekta i zemlja Ime klijenta i osoba za kontakt
Izvođenje građevinsko-zemljanih planiranih i interventnih radova na području RJ “Elektrodistribucija” Srbac ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka
Krpanje udarnih rupa na lokalnoj putnoj mreži opštine Srbac i u ulicama u gradu Srpcu, za 2011. godinu Opština Srbac
Uređenje pristupne saobraćajnice i izgradnja taložnika otpadnih voda Ensa BH d.o.o. Prijebljezi, Srbac
Izrada habajućeg sloja asfalt-betona u proizvodnoj hali Texoprom d.o.o. Srbac
Uređenje platoa u krugu proizvodnog pogona Klaonica PPS d.o.o. Povelič, Srbac
 Izrada rampi na kolskoj vagi Klaonica PPS d.o.o. Povelič, Srbac

2012. godina

Ime projekta i zemlja Ime klijenta i osoba za kontakt
 Izvođenje građevinsko-zemljanih planiranih i interventnih radova na području RJ “Elektrodistribucija” Srbac  ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka
 Krpanje udarnih rupa na lokalnoj putnoj mreži opštine Srbac i u ulicama u gradu Srpcu, za 2011. godinu  Opština Srbac
 Rekonstrukcija ruralne infrastrukture na području opštine Srbac – izgradnja dva mosta (Lilić i Ćukali)  APCU Banja Luka
 Opravka i sanacija lokalnog puta do gradilišta “Deset kuća za deset romskih porodica” u Malim Sitnešima  Opština Srbac
 Rekonstrukcija i modernizacija ogranka (kraka) Ulice Vase Pelagića u Srpcu  Opština Srbac
 Rekonstrukcija i modernizacija lokalnog puta u zaseoku Brezovača u selu Nožičko  Opština Srbac
 Rekonstrukcija i modernizacija ogranka (kraka) Ulice Danka Mitrova u Srpcu  Opština Srbac
 Rekonstrukcija i modernizacija pristupnog puta i platoa (parking) za ambulantu u Glamočanima  Opština Srbac
 Rekonstrukcija i modernizacija lokalnog puta – zaseok Vlajnići, Razboj Ljevčanski  Opština Srbac
 Rekonstrukcija i modernizacija lokalnog puta kroz selo Ilićani  Opština Srbac
 Rekonstrukcija i modernizacija Ulice lipa u Srpcu  Opština Srbac

2013. godina

Ime projekta i zemlja Ime klijenta i osoba za kontakt
 Rekonstrukcija i modernizacija parkinga  Posejdon d.o.o.
 Rekonstrukcija ruralne infrastrukture na području opštine Srbac – izgradnja dva mosta (Smajinci i Nožičko)  APCU Banja Luka, Kozaraputevi a.d.
 Šljunčenje lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom na području opštine Srbac “Lot br. 3 (Martinac, Nožičko, Selište, Donja Lepenica, Gornja Lepenica)  Opština Srbac
 Rekonstrukcija pristupne saobraćajnice na mostu u Smajincima  Opština Srbac
 Krpanje udarnih rupa i sanacija kolovoza na lokalnoj putnoj mreži opštine Srbac i u ulicama na području opštine Srbac, za 2013. godinu  Opština Srbac
 Sanacija poprečnih putnih propusta u naselju Ina – Sitneši i sanacija konstrukcije mosta preko rijeke Osovice  Opština Srbac
 Zatezanje makadamskog kolovoznog zastora na lokalnoj putnoj mreži  Opština Srbac
 Iskop kanala u Malim Sitnešima sa sječenjem i krčenjem raslinja te izradom cjevastog propusta  Opština Srbac

2014. godina

Ime projekta i zemlja Ime klijenta i osoba za kontakt
 Rekonstrukcija dijela Sarajevske ulice – prva faza cca 200 m  Opština Srbac
 Rekonstrukcija ŠKP “Prosara” na relaciji D. Podgardci – SRC u dužini od 7,6 km i rekonstrukcija mosta preko rijeke Jablanice (raspon 15m) na području ŠG “Gradiška”, Gradiška  JPŠ “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
 Asvaltiranje puta u Trnjačanima  Opština Srbac
 Krpanje udarnih rupa i sanacija kolovoza na lokalnoj putnoj mreži opštine Srbac i u ulicama na području opštine Srbac, za period do 31. 12. 2014. godine  Opština Srbac
 Izvođenje građevinsko-zemljanih planiranih i interventnih radova na području RJ “Elektrodistribucija” Srbac  ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka

2015. godina

Ime projekta i zemlja Ime klijenta i osoba za kontakt
 Krpanje udarnih rupa i sanacija kolovoza na lokalnoj putnoj mreži i u ulicama na području opštine Srbac, za period do 31. 12. 2015. godine  Opština Srbac
 Izrada AB ploča mostova na mjestima gdje su ranije bili postavljeni drveni segmenti na ŠKP “Kaoci rijeka” do ŠKP “Gradina”  MG Mind d.o.o.
 Izvođenje radova na sanaciji priključaka lokalnih puteva u mjesnim zajednicama na području opštine Gradiška na magistralni put M16 Banjaluka – Gradiška  Opština Gradiška
 Rekonstrukcija lokalne infrastrukture u 10 opština u BiH, LOT 7 – Rekonstrukcija mosta Lubina, Turjak, opština Gradiška  UNDP BiH, 2015
 Vanjsko uređenje Doma za djecu sa posebnim potrebama u Srpcu  IOM – International Organization for Migration
 Sanacija parkirališta kod JU “Naša radost” Srbac  Opština Srbac
 Izrada i postavljanje ivičnjaka na izgradnji vezne saobraćajnice magistralnog puta M16 Banjaluka – Gradiška (II dionica “Čatrnja – Brestovčina” – I etapa) MG Mind d.o.o.
 Mašinsko zatezanje makadamskog kolovoznog zastora na teritoriji opštine Srbac za period do 31. 12. 2015. godine  Opština Srbac
 Izgradnja pristupne saobraćajnice u Ulici Zdravka Čelara sa parking prostorom  Opština Srbac
 Sanacija školskog igrališta u Osnovnoj školi u Sitnešima  Opština Srbac
 Sanacija lokalnog puta Glamočani – Bajinci – Novi Gaj  Opština Srbac
 Asfaltiranje lokalnog puta u Kaocima (Donji Kaoci, zaseok Potočani)
 Izgradnja pristupne saobraćajnice sa parking prostorom kod crkve u Kaocima  Opština Srbac
 Rehabilitacija lokalne infrastrukture u opštinama Doboj, Gračanica, Ključ, Maglaj, Orašje, Sanski Most, Srbac i Srebrenica, LOT 7 – Rekonstrukcija infrastrukture u opštini Srbac  UNDP BiH, 2015
 Asfaltiranje lokalnog puta u Gornjim Srđevićima (I faza)   Opština Srbac
 Asfaltiranje puta prema crkvi u Gornjim Srđevićima  Opština Srbac
 Zamjena Malog mosta Gornja Ina, opština Srbac  JU “Vode Srpske”

2016. godina

Ime projekta i zemlja Ime klijenta i osoba za kontakt
 Izgradnja parka u Srpcu (izgradnja staza za rekreativno trčanje, šetnju i druge aktivnosti)  Opština Srbac
 Izgradnja mosta na rijeci Osovici u Gornjim Korovima  Opština Srbac
 Izvođenje radova na sanaciji priključaka lokalnih puteva u MZ na području opštine Gradiška na magistralni put M16 Banjaluka – Gradiška i dionici magistralnog puta M14.1 Nova Topola – Srbac  Opština Gradiška
 Izgradnja parka u Srpcu (I faza)  Opština Srbac
 Asfaltiranje parkinga ispred Doma kulture u Liskovcu  Opština Gradiška
 Rehabilitacija Omladinske ulice  Opština Srbac
 Krpanje udarnih rupa i sanacija kolovoza i bankina na lokalnoj putnoj mreži i u ulicama na području opštine Srbac, za period do 30. 06. 2016.  Opština Srbac
 Radovi na održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnim kolovozom na području opštine Gradiška  Opština Gradiška
 Krpanje udarnih rupa na području opštine Srbac u III i IV kvartalu 2016. godine  Opština Srbac
 Izgradnja parka (druga faza) – betonski radovi  Opština Srbac

2017. godina

Ime projekta i zemlja Ime klijenta i osoba za kontakt
Radovi rekonstrukcije u opštinama Laktaši, Sanski Most i Ključ, LOT 1 – Laktaši (MZ Aleksandrovac, MZ Čardačani i MZ Klašnice) UNDP
Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Gradiška Opština Gradiška
Radovi na održavanju ograda, cjevastih propusta, putnih jaraka i nadstrešnica na autobuskim stajalištima pored lokalnih i nekategorisanih puteva opštine Gradiška Opština Gradiška
Sanacija Sarajevske ulice u Malim Sitnešima Opština Srbac
Sanacija klizišta na nekategorisanim putevima na području opštine Gradiška Opština Gradiška
 Radovi na održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnim kolovozom na području opštine Gradiška  Opština Gradiška
 Krpanje udarnih rupa i sanacija kolovoza i bankina na lokalnoj putnoj mreži i u ulicama na području opštine Srbac za period do 31. 12. 2017. godine   Opština Gradiška
 Asfaltiranje saobraćajnice u Agroindustrijskoj zoni Nova Topola, opština Gradiška  UNDP
 Sanacija lokalnog puta kroz MZ Vlaknica i sanacija dijela Ljubovijske ulice  Opština Srbac
 Radovi na sanaciji pločastog propusta na putu Gornji Podgradci – Baraji Opština Gradiška
 Radovi rehabilitacije puta u Gašnici  Opština Gradiška
 Građevinski radovi na vanjskom uređenju objekta “Kolektor Srbac” Crnaja – I faza  Kolektor Koling BH d.o.o.

ZADOVOLJNI KLIJENTI

 

Neki od zadovoljnih klijanata preduzeća Gradis Invest d.o.o. su opština Srbac, opština Gradiška, Šume Republike Srpske, Elektrokrajina Banja Luka, Međunarodna organizacija za migracije, UNDP i mnogi drugi.

WE REALIZE YOUR IDEAS. CONTACT US FOR ALL ADDITIONAL INFORMATION!Contact