Vanjsko uređenje objekta

Investitor: Tat-com d.o.o.

Za Investitora Tat-com d.o.o. Srbac izvršili smo asfaltiranje glavne saobraćajnice, parking prostora i manipulativnog platoa.